זה צריך להיות אני

מגיע לי יותרתר

למות

למות למות למות למות למות למות

הלוואי שהיא תמותרת

למות למות למות למוות

כדי שאוכל לתפוס את מקומה

למות למות למות למות למות למות למות

אני מקנאאני כל כך מקנא